• Artikel 1 Iv√¶rks√¶tterens identitet
 • Artikel 2 Definitioner
 • Artikel 3 Anvendelsesomr√•de
 • Artikel 4 Aftalen
 • Artikel 5 Tilbuddet
 • Artikel 6 Prisen
 • Artikel 7 Betaling
 • Artikel 8 Fortrydelsesret ved levering af produkter
 • Artikel 9 Fortrydelsesret ved levering af tjenesteydelser
 • Artikel 10 Omkostninger i tilf√¶lde af fortrydelse
 • Artikel 11 Udelukkelse af fortrydelsesretten
 • Artikel 12 Varighed af transaktioner
 • Artikel 13 Levering og udf√łrelse
 • Artikel 14 Garanti
 • Artikel 15 Overensstemmelse
 • Artikel 16 Klageprocedure
 • Artikel 17 Supplerende eller afvigende bestemmelser
 • Artikel 18 √Ündringer i de generelle vilk√•r og betingelser for Stichting Webshop Keurmerk
 • Artikel 19 G√¶ldende lov

Artikel 1 РIværksætterens identitet

 1. Hjemmeside: Tilgængelige platforme via www.ketoplus.nl, herunder alle tilknyttede underdomæner.
 2. Hjemmesidens ejer: Healthfreaks, der handler som Keto Plus
 3. De Nieuwe Erven 3 (ingen afsenderadresse)
 4. 5431NV Cuijk
 5. Holland
 6. Telefon +31681401082
 7. Amsterdams handelskammer: 63934833
 8. MOMS: NL855459190B01
 9. K√łber: dem, der foretager et k√łb p√• ovenst√•ende hjemmeside.
 10. S√¶lger: virksomhed, der enten som producent eller forhandler s√¶lger l√łs√łre til k√łber.

Artikel 2 – Definitioner
I disse vilk√•r og betingelser g√¶lder f√łlgende definitioner:
1. Iværksætter: den fysiske eller juridiske person, der er medlem af Stichting Webshop Keurmerk og tilbyder produkter og/eller tjenester til forbrugere på afstand;
2. Forbruger: den fysiske person, der ikke handler som led i ud√łvelsen af et erhverv eller en virksomhed, og som indg√•r en fjernsalgsaftale med iv√¶rks√¶tteren;
3. Teknologi til fjernkommunikation: midler, der kan bruges til at indgå en aftale, uden at forbrugeren og iværksætteren er fysisk i nærheden af hinanden, såsom (men ikke begrænset til) fax, telefon og internet;
4. Fjernsalgsaftale: en aftale, hvor der inden for rammerne af et system, der er organiseret af s√¶lgeren eller tjenesteyderen (iv√¶rks√¶tteren) til fjernsalg eller levering af produkter og/eller tjenesteydelser, til og med indg√•elsen af aftalen, udelukkende g√łres brug af en eller flere teknikker til fjernkommunikation;
5. Fortrydelsesret: Forbrugerens mulighed for at fortryde fjernsalgsaftalen inden for fortrydelsesfristen;
6. Fortrydelsesfrist: den periode, hvor forbrugeren kan ud√łve sin fortrydelsesret;
7. Dag: kalenderdag;
8. Varighedstransaktion: en fjernsalgsaftale vedr√łrende et antal produkter og/eller tjenester, hvis leverings- og/eller k√łbsforpligtelse er spredt over en l√¶ngere periode;
9. Varigt medium: ethvert middel, der g√łr det muligt for forbrugeren eller iv√¶rks√¶tteren at lagre oplysninger, der er rettet personligt til ham/hende p√• en m√•de, der muligg√łr fremtidig konsultation og u√¶ndret reproduktion af de lagrede oplysninger.

Artikel 3 – Anvendelighed
1. Disse generelle vilk√•r og betingelser g√¶lder for enhver fjernsalgsaftale indg√•et mellem erhvervsdrivende og forbruger og for ethvert tilbud fremsat af den erhvervsdrivende.2. Inden fjernsalgsaftalen indg√•s, skal den erhvervsdrivende g√łre teksten til disse generelle vilk√•r og betingelser tilg√¶ngelig for forbrugeren. Hvis det ikke er muligt at stille de generelle vilk√•r og betingelser til r√•dighed p√• forh√•nd, skal den erhvervsdrivende, inden fjernsalgsaftalen indg√•s, oplyse, at forbrugeren kan se de generelle vilk√•r og betingelser, og at de p√• forbrugerens anmodning vil blive fremsendt gratis s√• hurtigt som muligt. Teksten til disse generelle vilk√•r og betingelser kan ogs√• g√łres tilg√¶ngelig for forbrugeren elektronisk p√• en s√•dan m√•de, at den let kan gemmes af forbrugeren p√• en holdbar datab√¶rer. Hvis dette ikke er muligt, vil det forud for indg√•elsen af fjernsalgsaftalen blive angivet, hvor de generelle vilk√•r og betingelser kan ses elektronisk, og at de p√• forbrugerens anmodning vil blive sendt elektronisk eller p√• anden m√•de gratis.3. Hvis der ud over disse generelle vilk√•r og betingelser ogs√• g√¶lder visse produkt- eller servicebetingelser, g√¶lder andet afsnit mutatis mutandis, og i tilf√¶lde af modstridende (generelle) vilk√•r og betingelser kan forbrugeren altid stole p√• den g√¶ldende bestemmelse, der er mest gunstig for ham/hende.


Artikel 4 – Aft
alen 1. Aftalen indg√•s p√• tidspunktet for forbrugerens accept af tilbuddet og opfyldelsen af de betingelser, der er fastsat deri, med forbehold af bestemmelserne i stk. 6 i denne artikel.2. Den erhvervsdrivende bekr√¶fter straks modtagelsen af accepten af tilbuddet elektronisk, hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk. Indtil modtagelsen af denne accept ikke er blevet bekr√¶ftet af iv√¶rks√¶tteren, kan forbrugeren opl√łse aftalen.3. Iv√¶rks√¶tteren skal tr√¶ffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den elektroniske overf√łrsel af data, hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk. Operat√łren skal overholde passende sikkerhedsforanstaltninger, hvis forbrugeren kan betale elektronisk. I den sammenh√¶ng vil iv√¶rks√¶tteren s√łrge for et sikkert webmilj√ł. (ketoplus.co.uk bruger et SSL-certifikat)
4. Til forbrugeren sender entrepren√łren sammen med produktet eller tjenesten f√łlgende oplysninger, skriftligt eller p√• en s√•dan m√•de, at det kan gemmes af forbrugeren p√• en tilg√¶ngelig m√•de p√• en holdbar datab√¶rer:
a. bes√łgsadressen p√• den erhvervsdrivendes virksomhed, som forbrugeren kan henvende sig til med klager;
b. betingelserne for at opsige aftalen, hvis aftalen har en varighed på mere end et år eller er på ubestemt tid.
c. de data, der er inkluderet i artikel 5, stk. 3, medmindre iv√¶rks√¶tteren allerede har givet forbrugeren disse data inden aftalens gennemf√łrelse;
d. oplysninger om garantier og eftersalgsservice;
e. betingelserne for og m√•den, hvorp√• forbrugeren kan g√łre brug af fortrydelsesretten, eller en klar angivelse af, at fortrydelsesretten er udelukket;
5. Bestemmelsen i stk. 4 g√¶lder kun for den f√łrste levering, hvis iv√¶rks√¶tteren har forpligtet sig til at levere en serie af produkter eller tjenesteydelser;
6. Iv√¶rks√¶tteren kan (selvf√łlgelig inden for lovens rammer) finde ud af, om forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser, s√•vel som alle de fakta og faktorer, der er vigtige for en ansvarlig indg√•else af fjernsalgsaftalen. Hvis iv√¶rks√¶tteren p√• baggrund af denne unders√łgelse har gode grunde til ikke at indg√• aftalen, har han ret til at afvise en ordre eller anmodning eller at knytte s√¶rlige betingelser til udf√łrelsen, mens han begrunder det.


Artikel 5 – Tilbuddet
1. Iværksætteren vil udtrykkeligt angive, om et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er underlagt betingelser.
2. Tilbuddet indeholder en fuldst√¶ndig, n√łjagtig og detaljeret beskrivelse af de tilbudte produkter og/eller tjenesteydelser, s√• forbrugeren kan vurdere produktet/ydelsen korrekt. Hvis der bruges billeder i tilbuddet, skal de v√¶re sandf√¶rdige billeder af de produkter og/eller tjenester, der tilbydes. √Öbenlyse fejl eller mangler i tilbuddet, hvor det er umiddelbart indlysende for en forbruger, at der er tale om en fejl eller mangel, binder ikke iv√¶rks√¶tteren.
3. Når iværksætteren afgiver et tilbud, skal han tydeligt angive, hvilke rettigheder og forpligtelser forbrugeren har, hvis tilbuddet accepteres. Bemærkelsesværdige er de:
– Pris inklusive skatter og afgifter;
– leveringsomkostninger, hvis relevant;
Рhvordan aftalen vil blive etableret, og hvordan forbrugeren kan få den etableret;
– metode til levering, betaling eller opfyldelse af aftalen;
– den m√•de, hvorp√• forbrugeren kan blive opm√¶rksom p√• handlinger, som han ikke √łnsker, inden aftalen indg√•s, og den m√•de, hvorp√• han kan rette op p√• dem, inden aftalen indg√•s;
Рeventuelle sprog, som aftalen kan indgås på ud over nederlandsk;
Рde adfærdskodekser, som den erhvervsdrivende har tilsluttet sig, og den måde, hvorpå forbrugeren kan konsultere disse adfærdskodekser elektronisk; og
– minimumsvarigheden af fjernsalgsaftalen i tilf√¶lde af en aftale om l√łbende eller periodisk levering af produkter eller tjenester.
Рom fortrydelsesretten gælder eller ej;
Рhvis aftalen arkiveres efter indgåelse, på hvilken måde den kan konsulteres af forbrugeren;
Рniveauet for satsen for fjernkommunikation, hvis omkostningerne ved brug af fjernkommunikationsmidlet beregnes på et andet grundlag end basissatsen;
– periode til at acceptere tilbuddet eller perioden til at fastholde prisen;
– Iv√¶rks√¶tteren er ikke ansvarlig for skader som f√łlge af forkert brug af hans produkter;

Artikel 6 – Prisen
1. Alle priser på produkter eller tjenester, der tilbydes, er priser inklusive moms. Der må ikke være skjulte ekstraomkostninger såsom skatter (moms), emballage eller forsendelsesomkostninger i tilbuddet. Hvis disse omkostninger er gældende, skal de tydeligt fremgå af tilbuddet.
2. Priserne p√• de tilbudte produkter og/eller tjenester m√• ikke forh√łjes i den gyldighedsperiode, der er angivet i tilbuddet, med undtagelse af pris√¶ndringer som f√łlge af √¶ndringer i momssatser.
3. I tilfælde af produkter eller tjenesteydelser, hvis priser er genstand for udsving på det finansielle marked, som er uden for iværksætterens kontrol, kan iværksætteren, i modsætning til det foregående afsnit, tilbyde produktet/ydelsen med variable priser, forudsat at iværksætteren tydeligt nævner i tilbuddet, at disse udsving kan forekomme, og at priserne er målpriser.
4. Prisstigninger inden for tre m√•neder efter aftalens indg√•else er ikke tilladt, medmindre de f√łlger af lovbestemmelser eller bestemmelser.
5. Prisstigninger fra tre m√•neder efter indg√•else af kontrakten er ikke tilladt, medmindre iv√¶rks√¶tteren har fastsat dem som f√łlge af lovbestemmelser eller bestemmelser, eller medmindre forbrugeren har mulighed for at opsige kontrakten p√• tidspunktet for en prisstigning.

Artikel 7 – Betaling
1. De bel√łb, som forbrugeren skylder, skal, medmindre andet er aftalt, betales senest 14 dage efter levering af varen eller, i tilf√¶lde af en aftale om levering af en tjenesteydelse, senest 14 dage efter udstedelse af dokumenter vedr√łrende denne tjenesteydelse.
2. Hvis forbrugeren ikke betaler eller misligholder betalingen, kan iværksætteren, medmindre det er begrænset ved lov, opkræve rimelige omkostninger hos forbrugeren, forudsat at dette er blevet meddelt forbrugeren på forhånd.
3. Eventuelle un√łjagtigheder i de angivne eller n√¶vnte betalingsoplysninger skal straks meddeles af forbrugeren til iv√¶rks√¶tteren.
4. Generelle vilk√•r og betingelser m√• aldrig fasts√¶tte en forudbetaling p√• mere end 50% ved salg af produkter til forbrugere. Forudbetaling p√• mere end 50% kan aftales. Hvis der er aftalt forudbetaling, kan forbrugeren ikke g√łre nogen rettigheder g√¶ldende vedr√łrende udf√łrelsen af den p√•g√¶ldende ordre eller tjeneste, f√łr den aftalte forudbetaling er foretaget.


Artikel 8 – Fortrydelsesret ved levering af produkter
1. Ved k√łb af produkter har forbrugeren mulighed for at oph√¶ve kontrakten uden at angive grunde i mindst 14 dage fra den dag, hvor produktet modtages af eller p√• vegne af forbrugeren.
2. Hvis forbrugeren √łnsker at g√łre brug af fortrydelsesretten, b√łr han kun pakke produktet ud eller bruge det i det omfang, det er n√łdvendigt for at vurdere, om forbrugeren √łnsker at beholde produktet. I denne periode vil forbrugeren h√•ndtere produktet og dets emballage med omhu. Forbrugeren returnerer produktet u√•bnet med alt leveret tilbeh√łr og i original stand og emballage til iv√¶rks√¶tteren i henhold til de rimelige og klare instruktioner, der er angivet af iv√¶rks√¶tteren.
3. Flaskens forsegling må ikke være brudt


Artikel 9 – Fortrydelsesret ved levering af tjenesteydelser
1. Når der leveres tjenesteydelser, har forbrugeren mulighed for at ophæve aftalen uden begrundelse i mindst 14 dage fra den dag, hvor aftalen blev indgået.
2. Forbrugeren skal overholde de rimelige og klare instruktioner, som iv√¶rks√¶tteren har givet p√• tidspunktet for tilbuddet og / eller senest p√• leveringstidspunktet for at g√łre brug af sin fortrydelsesret.

Artikel 10 РOmkostninger i tilfælde af tilbagetrækning
1. Hvis forbrugeren g√łr brug af fortrydelsesretten, m√• forbrugeren h√łjst afholde udgifterne til returforsendelsen.
2. Hvis forbrugeren har betalt et bel√łb, refunderer iv√¶rks√¶tteren dette bel√łb s√• hurtigt som muligt, men senest 30 dage efter returnering eller tilbagetr√¶kning.

Artikel 11 – Udelukkelse af fortrydelsesretten
1. Den erhvervsdrivende kan kun udelukke fortrydelsesretten, hvis den erhvervsdrivende tydeligt har angivet dette i tilbuddet og i god tid inden aftalens indgåelse.
2. Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for produkter:
(a) som kan √łdel√¶gges eller √¶ldes hurtigt;
(b) som på grund af deres natur ikke kan returneres;
c) for lyd- og videooptagelser og computersoftware, hvis forsegling er blevet brudt af forbrugeren.
(d) for enkelte aviser og magasiner;
e) oprettet af den erhvervsdrivende i overensstemmelse med forbrugerens specifikationer;
f) hvis pris er underlagt udsving på det finansielle marked, som iværksætteren ikke har nogen indflydelse på;
(g) som klart er af personlig karakter;
3. Udelukkelse af fortrydelsesretten for tjenesteydelser er mulig:
(c) i væddemål og lotterier.
b) i tilf√¶lde af tjenesteydelser, hvis levering er p√•begyndt med forbrugerens udtrykkelige samtykke, f√łr fortrydelsesfristen er udl√łbet;
(c) vedr√łrende transport, befordring, restaurationsvirksomhed, indkvartering eller fritidsaktiviteter, der skal udf√łres p√• en bestemt dato eller i en bestemt periode;

Artikel 12 – Varighed af transaktioner
1. Hvis aftalen er indg√•et p√• ubestemt tid, kan forbrugeren altid opsige aftalen i henhold til aftalte opsigelsesregler og med et opsigelsesvarsel p√• h√łjst en m√•ned.
2. Den maksimale varighed i tilfælde af en tidsbegrænset aftale er to år. Hvis det er aftalt, at fjernsalgsaftalen forlænges i tilfælde af forbrugerens tavshed, fortsætter aftalen som en tidsubegrænset aftale, og opsigelsesvarslet efter aftalens fortsættelse må ikke overstige en måned.

Artikel 13 – Levering og udf√łrelse
1. Ved modtagelse og udf√łrelse af ordrer p√• produkter samt vurdering af anmodninger om levering af tjenester vil iv√¶rks√¶tteren tage den st√łrst mulige omhu.
2. Iværksætteren anerkender elektronisk kommunikation og vil ikke nægte dens gyldighed eller retsvirkning alene på grund af, at kommunikationen er elektronisk.
3. Hvis levering af et bestilt produkt viser sig at v√¶re permanent umuligt, vil iv√¶rks√¶tteren g√łre en indsats for at levere en sammenlignelig erstatningsartikel. Senest ved levering vil der blive givet klar og forst√•elig besked om, at der vil blive leveret en erstatningsvare. For erstatningsartikler kan fortrydelsesretten ikke udelukkes, og forbrugeren er fri til at opl√łse kontrakten, hvor omkostningerne ved enhver returforsendelse b√¶res af iv√¶rks√¶tteren.
4. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, påhviler risikoen for tab og/eller beskadigelse af produkter iværksætteren indtil tidspunktet for levering til forbrugeren.
5. Den adresse, som forbrugeren har meddelt iværksætteren, gælder som leveringssted.
6. Iv√¶rks√¶tteren vil udf√łre accepterede ordrer hurtigt, men senest inden for 30 dage, medmindre der er aftalt en l√¶ngere leveringsperiode under hensyntagen til bestemmelserne i artikel 5. Hvis der er en forsinkelse i leveringen, eller hvis en ordre ikke kan opfyldes helt eller delvist, vil forbrugeren blive underrettet senest en m√•ned efter, at ordren blev afgivet. I et s√•dant tilf√¶lde har forbrugeren ret til at oph√¶ve kontrakten uden omkostninger og ret til eventuel erstatning.
7. I tilf√¶lde af opl√łsning i henhold til det foreg√•ende afsnit refunderer iv√¶rks√¶tteren det bel√łb, som forbrugeren har betalt, s√• hurtigt som muligt, men senest inden for 30 dage efter opl√łsningen.

Artikel 14 – Garanti
En ordning, der tilbydes som garanti af den erhvervsdrivende, producenten eller import√łren, kan ikke begr√¶nse eller tilsides√¶tte de rettigheder og krav, som forbrugeren har over for den erhvervsdrivende p√• grundlag af loven og/eller fjernsalgsaftalen med hensyn til en mangel i den erhvervsdrivendes forpligtelser.

Artikel 15 – Overensstemmelse
Iværksætteren garanterer, at produkterne og/eller tjenesterne overholder aftalen, de specifikationer, der er nævnt i tilbuddet, de rimelige krav til anvendelighed og/eller sundhed og de eksisterende lovbestemmelser og / eller regeringsbestemmelser på datoen for aftalens indgåelse.

Artikel 16 – Klageprocedure
1.Entrepren√łren har en tilstr√¶kkeligt offentliggjort klageprocedure og behandler klager i overensstemmelse med denne klageprocedure.
2. Klager over aftalens opfyldelse skal indgives til iværksætteren inden for en rimelig tid efter, at forbrugeren har fundet manglerne, fuldt og tydeligt beskrevet.
3. Iv√¶rks√¶tteren vil behandle og besvare indsendte klager s√• hurtigt som muligt, men under alle omst√¶ndigheder inden for en periode p√• 14 dage fra datoen for modtagelsen. Hvis en klage kr√¶ver en forudsigelig l√¶ngere behandlingstid, vil operat√łren svare inden for 14-dages perioden med en meddelelse om modtagelse og en indikation af, hvorn√•r forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.
4. En klage over et produkt, en tjeneste eller iværksætterens service kan indgives på info@ketoplus.nl


Artikel 17 – Supplerende eller
afvigende bestemmelser Supplerende eller afvigende bestemmelser til disse generelle vilkår og betingelser må ikke være til skade for forbrugeren og skal nedfældes skriftligt eller på en sådan måde, at de kan opbevares af forbrugeren på en tilgængelig måde på en holdbar databærer.


Artikel 18 РÆndringer af de generelle vilkår og betingelser for Stichting Webshop Keurmerk
√Ündringer af disse vilk√•r og betingelser tr√¶der f√łrst i kraft, n√•r de er blevet offentliggjort p√• beh√łrig vis. I tilf√¶lde af √¶ndringer i l√łbet af tilbuddets gyldighedsperiode er det den eller de bestemmelser, der er mest fordelagtige for forbrugeren, der er g√¶ldende.

Artikel 19 РGældende lov
Kontrakter mellem iv√¶rks√¶tteren og forbrugeren, som disse generelle vilk√•r og betingelser vedr√łrer, er udelukkende underlagt hollandsk lov.

Hvis s√¶lger er baseret i et EU-land, Norge, Liechtenstein eller Island, g√¶lder det europ√¶iske fjernsalgsdirektiv. Det omfatter f√łlgende rettigheder og garantier:

 1. S√¶lger skal give k√łber oplysninger om skatter, betaling, levering og opfyldelse af kontrakten klart og skriftligt.
 2. K√łber modtager ordren inden for 30 dage, medmindre en anden periode er aftalt med s√¶lger. Hvis den p√•g√¶ldende l√łs√łregenstand ikke eller ikke l√¶ngere er tilg√¶ngelig, skal s√¶lgeren informere k√łberen herom. Eventuelle (forud)betalinger skal refunderes inden for 30 dage, medmindre s√¶lger leverer en tilsvarende l√łs√łregenstand.
 3. K√łber har en fortrydelsesret, hvorefter k√łber kan fortryde k√łbet i mindst 14 dage uden at give en begrundelse. Eventuelle forsendelsesomkostninger afholdes af k√łber. Eventuelle (ekstra) betalinger skal refunderes inden for 30 dage.
To top