• Artyku艂 1 To偶samo艣膰 przedsi臋biorcy
 • Artyku艂 2 Definicje
 • Artyku艂 3 Zastosowanie
 • Artyku艂 4 Umowa
 • Artyku艂 5 Oferta
 • Artyku艂 6 Cena
 • Artyku艂 7 P艂atno艣膰
 • Artyku艂 8 Prawo do odst膮pienia od umowy przy dostawie produkt贸w
 • Artyku艂 9 Prawo do odst膮pienia od umowy przy 艣wiadczeniu us艂ug
 • Artyku艂 10 Koszty w przypadku odst膮pienia od umowy
 • Artyku艂 11 Wy艂膮czenie prawa do odst膮pienia od umowy
 • Artyku艂 12 Czas trwania transakcji
 • Artyku艂 13 Dostawa i wykonanie
 • Artyku艂 14 Gwarancja
 • Artyku艂 15 Zgodno艣膰
 • Artyku艂 16 Procedura sk艂adania skarg
 • Artyku艂 17 Postanowienia dodatkowe lub odmienne
 • Artyku艂 18 Zmiana Og贸lnych Warunk贸w Handlowych Stichting Webshop Keurmerk
 • Artyku艂 19 Prawo w艂a艣ciwe

Artyku艂 1 – To偶samo艣膰 przedsi臋biorcy

 1. Strona internetowa: udost臋pnione platformy dost臋pne pod adresem www.ketoplus.nl, w tym wszystkie powi膮zane subdomeny.
 2. W艂a艣ciciel strony: Healthfreaks, dzia艂aj膮cy jako Keto Plus
 3. De Nieuwe Erven 3 (brak adresu zwrotnego)
 4. 5431NV Cuijk
 5. Holandia
 6. Telefon +31681401082
 7. Amsterdamska Izba Handlowa: 63934833
 8. VAT: NL855459190B01
 9. Kupuj膮cy: osoby dokonuj膮ce zakupu na powy偶szej stronie internetowej.
 10. Sprzedaj膮cy: sp贸艂ka, kt贸ra jako producent lub handlowiec sprzedaje Kupuj膮cemu towary ruchome.

Artyku艂 2 – Definicje
W niniejszych warunkach zastosowanie maj膮 nast臋puj膮ce definicje:
1. Przedsi臋biorca: osoba fizyczna lub prawna, kt贸ra jest cz艂onkiem Stichting Webshop Keurmerk i oferuje produkty i/lub us艂ugi konsumentom na odleg艂o艣膰;
2. Konsument: osoba fizyczna nie wykonuj膮ca zawodu lub dzia艂alno艣ci gospodarczej, kt贸ra zawiera z przedsi臋biorc膮 umow臋 na odleg艂o艣膰;
3. Technologia porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰: 艣rodki, kt贸re mo偶na wykorzysta膰 do zawarcia umowy, gdy konsument i przedsi臋biorca nie znajduj膮 si臋 fizycznie w pobli偶u siebie, takie jak (ale nie wy艂膮cznie) faks, telefon i Internet;
4. Umowa zawierana na odleg艂o艣膰: umowa, na mocy kt贸rej, w ramach systemu zorganizowanego przez sprzedawc臋 lub us艂ugodawc臋 (przedsi臋biorc臋) w celu sprzeda偶y lub 艣wiadczenia produkt贸w i/lub us艂ug na odleg艂o艣膰, do momentu zawarcia umowy w艂膮cznie, korzysta si臋 wy艂膮cznie z jednej lub kilku technik porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰;
5. Prawo do odst膮pienia od umowy: mo偶liwo艣膰 odst膮pienia przez konsumenta od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 w okresie odst膮pienia od umowy;
6. Okres karencji: okres, w kt贸rym konsument mo偶e skorzysta膰 z prawa do odst膮pienia od umowy;
7. Dzie艅: dzie艅 kalendarzowy;
8. Czas trwania transakcji: umowa zawierana na odleg艂o艣膰 dotycz膮ca szeregu produkt贸w i/lub us艂ug, kt贸rej obowi膮zek dostawy i/lub zakupu jest roz艂o偶ony na d艂u偶szy okres;
9. Trwa艂y no艣nik: dowolny 艣rodek umo偶liwiaj膮cy konsumentowi lub przedsi臋biorcy przechowywanie informacji kierowanych osobi艣cie do niego w spos贸b umo偶liwiaj膮cy zapoznanie si臋 z nimi w przysz艂o艣ci i odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Artyku艂 3 – Zastosowanie
1. Niniejsze og贸lne warunki maj膮 zastosowanie do wszelkich um贸w zawieranych na odleg艂o艣膰 mi臋dzy przedsi臋biorc膮 a konsumentem oraz do wszelkich ofert sk艂adanych przez przedsi臋biorc臋. 2. Przed zawarciem umowy na odleg艂o艣膰 przedsi臋biorca udost臋pnia konsumentowi tekst niniejszych og贸lnych warunk贸w. Je偶eli nie jest mo偶liwe udost臋pnienie og贸lnych warunk贸w z wyprzedzeniem, przedsi臋biorca wska偶e przed zawarciem umowy na odleg艂o艣膰, 偶e konsument mo偶e zapozna膰 si臋 z og贸lnymi warunkami i 偶e na 偶膮danie konsumenta zostan膮 one przes艂ane bezp艂atnie tak szybko, jak to mo偶liwe. Tekst niniejszych og贸lnych warunk贸w mo偶e by膰 r贸wnie偶 udost臋pniony konsumentowi drog膮 elektroniczn膮 w taki spos贸b, aby konsument m贸g艂 go 艂atwo przechowywa膰 na trwa艂ym no艣niku danych. Je偶eli nie jest to mo偶liwe, przed zawarciem umowy na odleg艂o艣膰 zostanie wskazane, gdzie mo偶na zapozna膰 si臋 z og贸lnymi warunkami drog膮 elektroniczn膮 oraz 偶e na 偶膮danie konsumenta zostan膮 one przes艂ane drog膮 elektroniczn膮 lub w inny spos贸b bezp艂atnie.3. Je艣li opr贸cz niniejszych og贸lnych warunk贸w maj膮 zastosowanie r贸wnie偶 okre艣lone warunki dotycz膮ce produkt贸w lub us艂ug, akapit drugi stosuje si臋 odpowiednio, a w przypadku sprzecznych (og贸lnych) warunk贸w konsument mo偶e zawsze polega膰 na obowi膮zuj膮cym postanowieniu, kt贸re jest dla niego najbardziej korzystne.


Artyku艂 4 – Umowa
1. Umowa zostaje zawarta w momencie przyj臋cia oferty przez konsumenta i spe艂nienia okre艣lonych w niej warunk贸w, z zastrze偶eniem postanowie艅 ust. 6 niniejszego artyku艂u.2. Przedsi臋biorca niezw艂ocznie potwierdza przyj臋cie oferty drog膮 elektroniczn膮, je偶eli konsument przyj膮艂 ofert臋 drog膮 elektroniczn膮. Do momentu otrzymania tej akceptacji nie zosta艂o potwierdzone przez przedsi臋biorc臋, konsument mo偶e rozwi膮za膰 umow臋.3. Przedsi臋biorca podejmuje odpowiednie 艣rodki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia elektronicznej transmisji danych w przypadku, gdy konsument przyj膮艂 ofert臋 drog膮 elektroniczn膮. Operator b臋dzie przestrzega艂 odpowiednich 艣rodk贸w bezpiecze艅stwa, je艣li konsument mo偶e p艂aci膰 elektronicznie. W tym kontek艣cie przedsi臋biorca zapewni bezpieczne 艣rodowisko internetowe. (ketoplus.co.uk u偶ywa certyfikatu SSL)
4. Przedsi臋biorca prze艣le konsumentowi wraz z produktem lub us艂ug膮 nast臋puj膮ce informacje na pi艣mie lub w taki spos贸b, aby konsument m贸g艂 je przechowywa膰 w dost臋pny spos贸b na trwa艂ym no艣niku danych:
a. adres siedziby przedsi臋biorcy, pod kt贸ry konsument mo偶e kierowa膰 skargi;
b. warunki rozwi膮zania umowy, je偶eli umowa zosta艂a zawarta na okres d艂u偶szy ni偶 jeden rok lub na czas nieokre艣lony.
c. dane zawarte w art. 5 ust. 3, chyba 偶e przedsi臋biorca przekaza艂 konsumentowi te dane jeszcze przed zawarciem umowy;
d. informacje na temat gwarancji i obs艂ugi posprzeda偶nej;
e. warunki i spos贸b, w jaki konsument mo偶e skorzysta膰 z prawa do odst膮pienia od umowy lub wyra藕ne wskazanie dotycz膮ce wy艂膮czenia prawa do odst膮pienia od umowy;
5. Przepis ust. 4 ma zastosowanie wy艂膮cznie do pierwszej dostawy, je偶eli przedsi臋biorca zobowi膮za艂 si臋 do dostarczenia serii produkt贸w lub us艂ug;
6. Przedsi臋biorca mo偶e (oczywi艣cie w granicach prawa) dowiedzie膰 si臋, czy konsument jest w stanie wywi膮za膰 si臋 ze swoich zobowi膮za艅 p艂atniczych, a tak偶e wszystkich tych fakt贸w i czynnik贸w, kt贸re s膮 wa偶ne dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odleg艂o艣膰. Je偶eli na podstawie tego badania przedsi臋biorca ma uzasadnione powody, aby nie zawiera膰 umowy, ma prawo odm贸wi膰 przyj臋cia zam贸wienia lub wniosku lub do艂膮czy膰 specjalne warunki do wykonania, podaj膮c przyczyny.


Artyku艂 5 –
Oferta 1. Przedsi臋biorca wyra藕nie okre艣li, czy oferta ma ograniczony okres wa偶no艣ci lub podlega warunkom.
2. Oferta zawiera kompletny, dok艂adny i szczeg贸艂owy opis oferowanych produkt贸w i/lub us艂ug, tak aby konsument m贸g艂 w艂a艣ciwie oceni膰 produkt/us艂ug臋. Je艣li w ofercie wykorzystywane s膮 obrazy, musz膮 to by膰 prawdziwe obrazy oferowanych produkt贸w i/lub us艂ug. Oczywiste b艂臋dy lub pomy艂ki w ofercie, kt贸re mog膮 by膰 natychmiast oczywiste dla konsumenta, nie wi膮偶膮 przedsi臋biorcy.
3. Sk艂adaj膮c ofert臋, przedsi臋biorca wyra藕nie okre艣la prawa i obowi膮zki konsumenta w przypadku przyj臋cia oferty. Na uwag臋 zas艂uguj膮:
– cena z podatkami;
– koszt dostawy, je艣li dotyczy;
– w jaki spos贸b umowa zostanie zawarta i w jaki spos贸b konsument mo偶e j膮 zawrze膰;
– spos贸b dostawy, p艂atno艣ci lub wykonania umowy;
– spos贸b, w jaki konsument mo偶e dowiedzie膰 si臋 o dzia艂aniach, kt贸rych nie chcia艂 przed zawarciem umowy, oraz spos贸b, w jaki mo偶e je naprawi膰 przed zawarciem umowy;
– wszelkie j臋zyki, w kt贸rych opr贸cz j臋zyka niderlandzkiego mo偶e zosta膰 zawarta umowa;
– kodeksy post臋powania, kt贸rym podporz膮dkowa艂 si臋 przedsi臋biorca, oraz spos贸b, w jaki konsument mo偶e zapozna膰 si臋 z tymi kodeksami post臋powania drog膮 elektroniczn膮; oraz
– minimalny czas trwania umowy zawieranej na odleg艂o艣膰 w przypadku umowy o ci膮g艂e lub okresowe dostarczanie produkt贸w lub us艂ug.
– czy prawo do odst膮pienia od umowy ma zastosowanie;
– je偶eli umowa jest archiwizowana po jej zawarciu, w jaki spos贸b konsument mo偶e si臋 z ni膮 zapozna膰;
– poziom stawki za porozumiewanie si臋 na odleg艂o艣膰, je偶eli koszt korzystania ze 艣rodk贸w porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰 jest obliczany na podstawie innej ni偶 stawka podstawowa;
– okres na przyj臋cie oferty lub okres na utrzymanie ceny;
– Przedsi臋biorca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za szkody wynikaj膮ce z niew艂a艣ciwego u偶ytkowania jego produkt贸w;

Artyku艂 6 – Cena
1. Wszystkie ceny oferowanych produkt贸w lub us艂ug s膮 cenami zawieraj膮cymi podatek VAT. Oferta nie mo偶e zawiera膰 偶adnych ukrytych koszt贸w dodatkowych, takich jak podatki (VAT), koszty pakowania lub wysy艂ki. Je艣li koszty te maj膮 zastosowanie, powinny by膰 wyra藕nie okre艣lone w ofercie.
2. Ceny oferowanych produkt贸w i/lub us艂ug nie ulegn膮 podwy偶szeniu w okresie wa偶no艣ci okre艣lonym w ofercie, z wyj膮tkiem zmian cen wynikaj膮cych ze zmian stawek podatku VAT.
3. W przypadku produkt贸w lub us艂ug, kt贸rych ceny podlegaj膮 wahaniom na rynku finansowym, kt贸re s膮 poza kontrol膮 Przedsi臋biorcy, Przedsi臋biorca mo偶e, w przeciwie艅stwie do poprzedniego ust臋pu, oferowa膰 produkt / us艂ug臋 ze zmiennymi cenami, pod warunkiem, 偶e Przedsi臋biorca wyra藕nie wspomina w ofercie, 偶e te wahania mog膮 wyst膮pi膰 i 偶e ceny s膮 cenami docelowymi.
4. Podwy偶ki cen w okresie trzech miesi臋cy od zawarcia umowy s膮 niedozwolone, chyba 偶e wynikaj膮 z przepis贸w prawa.
5. Podwy偶ki cen po up艂ywie trzech miesi臋cy od zawarcia umowy s膮 niedozwolone, chyba 偶e przedsi臋biorca przewidzia艂 je w przepisach prawa lub postanowieniach lub konsument ma mo偶liwo艣膰 rozwi膮zania umowy w momencie podwy偶szenia ceny.

Artyku艂 7 – P艂atno艣膰
1. Kwoty nale偶ne od konsumenta, o ile nie uzgodniono inaczej, zostan膮 zap艂acone w ci膮gu 14 dni od dostarczenia towaru lub, w przypadku umowy o 艣wiadczenie us艂ugi, w ci膮gu 14 dni od wystawienia dokument贸w dotycz膮cych tej us艂ugi.
2. W przypadku braku p艂atno艣ci lub zw艂oki w p艂atno艣ci przez konsumenta, przedsi臋biorca mo偶e, o ile nie jest to ograniczone przez prawo, obci膮偶y膰 konsumenta uzasadnionymi kosztami, pod warunkiem, 偶e zosta艂 o tym poinformowany z wyprzedzeniem.
3. Wszelkie nie艣cis艂o艣ci w podanych lub wymienionych szczeg贸艂ach p艂atno艣ci powinny by膰 niezw艂ocznie zg艂aszane przedsi臋biorcy przez konsumenta.
4. Og贸lne warunki handlowe nigdy nie mog膮 przewidywa膰 zaliczki wy偶szej ni偶 50% w przypadku sprzeda偶y produkt贸w konsumentom. Przedp艂ata w wysoko艣ci ponad 50% mo偶e zosta膰 uzgodniona. Je偶eli przewidziano p艂atno艣膰 z g贸ry, konsument nie mo偶e dochodzi膰 偶adnych praw dotycz膮cych realizacji danego zam贸wienia lub us艂ugi przed dokonaniem uzgodnionej p艂atno艣ci z g贸ry.


Artyku艂 8 – Prawo do odst膮pienia od umowy przy dostawie produkt贸w
1. Przy zakupie produkt贸w konsument ma mo偶liwo艣膰 rozwi膮zania umowy bez podania przyczyny przez co najmniej 14 dni od dnia otrzymania produktu przez konsumenta lub w jego imieniu.
2. Je艣li konsument chce skorzysta膰 z prawa do odst膮pienia od umowy, powinien rozpakowa膰 lub u偶ywa膰 produktu tylko w zakresie niezb臋dnym do oceny, czy konsument chce zachowa膰 produkt. W tym okresie konsument b臋dzie ostro偶nie obchodzi艂 si臋 z produktem i jego opakowaniem. Konsument zwr贸ci produkt nieotwarty ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami oraz w oryginalnym stanie i opakowaniu do przedsi臋biorcy, zgodnie z rozs膮dnymi i jasnymi instrukcjami wskazanymi przez przedsi臋biorc臋.
3. Plomba butelki nie mo偶e by膰 naruszona


Artyku艂 9 – Prawo do odst膮pienia od umowy w przypadku
艣wiadczenia us艂ug 1. W przypadku 艣wiadczenia us艂ug konsument ma mo偶liwo艣膰 rozwi膮zania umowy bez podania przyczyny przez co najmniej czterna艣cie dni od dnia zawarcia umowy.
2. Konsument musi przestrzega膰 rozs膮dnych i jasnych instrukcji dostarczonych przez przedsi臋biorc臋 w momencie sk艂adania oferty i / lub najp贸藕niej w momencie dostawy, aby skorzysta膰 z prawa do odst膮pienia od umowy.

Artyku艂 10 – Koszty w przypadku odst膮pienia od umowy
1. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa do odst膮pienia od umowy, konsument ponosi co najwy偶ej koszty przesy艂ki zwrotnej.
2. Je艣li konsument zap艂aci艂 kwot臋, przedsi臋biorca zwr贸ci t臋 kwot臋 tak szybko, jak to mo偶liwe, ale nie p贸藕niej ni偶 30 dni po zwrocie lub odst膮pieniu od umowy.

Artyku艂 11 – Wy艂膮czenie prawa do odst膮pienia od umowy
1. Przedsi臋biorca mo偶e wy艂膮czy膰 prawo do odst膮pienia od umowy tylko wtedy, gdy wyra藕nie zaznaczy艂 to w ofercie i w odpowiednim czasie przed zawarciem umowy.
2. Wy艂膮czenie prawa do odst膮pienia od umowy jest mo偶liwe tylko w przypadku produkt贸w:
(a) kt贸re mog膮 si臋 szybko zepsu膰 lub zestarze膰;
(b) kt贸re ze wzgl臋du na sw贸j charakter nie mog膮 zosta膰 zwr贸cone;
c) w przypadku nagra艅 audio i wideo oraz oprogramowania komputerowego, kt贸rych plomby zosta艂y naruszone przez konsumenta.
(d) dla pojedynczych gazet i czasopism;
e) stworzone przez przedsi臋biorc臋 zgodnie ze specyfikacj膮 konsumenta;
f) kt贸rych cena podlega wahaniom na rynku finansowym, na kt贸re przedsi臋biorca nie ma wp艂ywu;
(g) kt贸re maj膮 wyra藕nie osobisty charakter;
3. Wy艂膮czenie prawa do odst膮pienia od umowy o 艣wiadczenie us艂ug jest mo偶liwe:
(c) w zak艂adach i loteriach.
b) w przypadku us艂ug, kt贸rych 艣wiadczenie rozpocz臋艂o si臋 za wyra藕n膮 zgod膮 konsumenta przed up艂ywem okresu odst膮pienia od umowy;
(c) dotycz膮cych transportu, przewozu, dzia艂alno艣ci restauracyjnej, zakwaterowania lub dzia艂alno艣ci rekreacyjnej, kt贸re maj膮 by膰 prowadzone w okre艣lonym dniu lub w okre艣lonym okresie;

Artyku艂 12 – Czas trwania transakcji
1. W przypadku umowy zawartej na czas nieokre艣lony konsument mo偶e zawsze wypowiedzie膰 umow臋, z zastrze偶eniem uzgodnionych zasad wypowiedzenia i maksymalnego okresu wypowiedzenia wynosz膮cego jeden miesi膮c.
2. Maksymalny czas trwania umowy na czas okre艣lony wynosi dwa lata. Je艣li uzgodniono, 偶e w przypadku milczenia konsumenta umowa na odleg艂o艣膰 zostanie przed艂u偶ona, umowa b臋dzie kontynuowana jako umowa na czas nieokre艣lony, a okres wypowiedzenia po kontynuacji umowy nie przekroczy jednego miesi膮ca.

Artyku艂 13 – Dostawa i wykonanie
1. Otrzymuj膮c i realizuj膮c zam贸wienia na produkty, a tak偶e oceniaj膮c wnioski o 艣wiadczenie us艂ug, przedsi臋biorca do艂o偶y najwy偶szej mo偶liwej staranno艣ci.
2. Przedsi臋biorca uznaje komunikacj臋 elektroniczn膮 i nie b臋dzie odmawia艂 jej wa偶no艣ci lub skutk贸w prawnych ze wzgl臋du na sam fakt, 偶e komunikacja jest elektroniczna.
3. Je艣li dostawa zam贸wionego produktu oka偶e si臋 trwale niemo偶liwa, przedsi臋biorca do艂o偶y stara艅, aby dostarczy膰 por贸wnywalny artyku艂 zast臋pczy. Najp贸藕niej w momencie dostawy zostanie przekazane jasne i zrozumia艂e powiadomienie o dostarczeniu produktu zast臋pczego. W przypadku przedmiot贸w zamiennych prawo do odst膮pienia od umowy nie mo偶e zosta膰 wy艂膮czone, a konsument mo偶e rozwi膮za膰 umow臋, przy czym koszty ewentualnej przesy艂ki zwrotnej ponosi przedsi臋biorca.
4. O ile wyra藕nie nie uzgodniono inaczej, ryzyko utraty i/lub uszkodzenia produkt贸w spoczywa na przedsi臋biorcy do momentu dostawy do konsumenta.
5. Adres, kt贸ry konsument przekaza艂 przedsi臋biorcy, liczy si臋 jako miejsce dostawy.
6. Przedsi臋biorca zrealizuje przyj臋te zam贸wienia niezw艂ocznie, ale najp贸藕niej w ci膮gu 30 dni, chyba 偶e uzgodniono d艂u偶szy termin dostawy, z uwzgl臋dnieniem postanowie艅 art. 5. Je艣li wyst膮pi op贸藕nienie w dostawie lub je艣li zam贸wienie nie mo偶e zosta膰 zrealizowane w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci, konsument zostanie o tym powiadomiony nie p贸藕niej ni偶 miesi膮c po z艂o偶eniu zam贸wienia. W takim przypadku konsument ma prawo do rozwi膮zania umowy bez ponoszenia koszt贸w oraz prawo do ewentualnego odszkodowania.
7. W przypadku rozwi膮zania zgodnie z poprzednim ust臋pem, przedsi臋biorca zwr贸ci kwot臋 zap艂acon膮 przez konsumenta tak szybko, jak to mo偶liwe, ale najp贸藕niej w ci膮gu 30 dni od rozwi膮zania.

Artyku艂 14 – Gwarancja
Umowa oferowana jako gwarancja przez przedsi臋biorc臋, producenta lub importera nie mo偶e ogranicza膰 ani uchyla膰 praw i roszcze艅 przys艂uguj膮cych konsumentowi wobec przedsi臋biorcy na podstawie przepis贸w prawa i/lub umowy zawartej na odleg艂o艣膰 w odniesieniu do uchybienia obowi膮zkom przedsi臋biorcy.

Artyku艂 15 – Zgodno艣膰
Przedsi臋biorca gwarantuje, 偶e produkty i/lub us艂ugi s膮 zgodne z umow膮, specyfikacjami wymienionymi w ofercie, uzasadnionymi wymogami u偶yteczno艣ci i/lub solidno艣ci oraz obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa i/lub regulacjami rz膮dowymi w dniu zawarcia umowy.

Artyku艂 16 – Procedura sk艂adania skarg
1.Przedsi臋biorca ma wystarczaj膮co upublicznion膮 procedur臋 sk艂adania skarg i rozpatruje skargi zgodnie z t膮 procedur膮.
2. Reklamacje dotycz膮ce wykonania umowy nale偶y sk艂ada膰 przedsi臋biorcy w rozs膮dnym terminie po stwierdzeniu przez konsumenta wad, w pe艂ni i jasno opisanych.
3. Przedsi臋biorca rozpatruje i udziela odpowiedzi na zg艂oszone reklamacje niezw艂ocznie, nie p贸藕niej jednak ni偶 w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Je艣li reklamacja wymaga przewidywalnie d艂u偶szego czasu rozpatrzenia, operator odpowie w ci膮gu 14 dni z powiadomieniem o jej otrzymaniu i wskazaniem, kiedy konsument mo偶e spodziewa膰 si臋 bardziej szczeg贸艂owej odpowiedzi.
4. Reklamacj臋 produktu, us艂ugi lub us艂ugi przedsi臋biorcy mo偶na z艂o偶y膰 pod adresem info@ketoplus.nl.


Artyku艂 17 – Dodatkowe lub odbiegaj膮ce postanowienia
Dodatkowe postanowienia lub postanowienia odbiegaj膮ce od niniejszych og贸lnych warunk贸w nie mog膮 by膰 niekorzystne dla konsumenta i musz膮 by膰 utrwalone na pi艣mie lub w taki spos贸b, aby konsument m贸g艂 je przechowywa膰 w dost臋pny spos贸b na trwa艂ym no艣niku danych.


Artyku艂 18 – Zmiany Og贸lnych Warunk贸w Handlowych Stichting Webshop Keurmerk
Zmiany niniejszych Warunk贸w Handlowych wchodz膮 w 偶ycie dopiero po ich prawid艂owym opublikowaniu. W przypadku zmian w okresie obowi膮zywania oferty, pierwsze艅stwo maj膮 postanowienia najbardziej korzystne dla konsumenta.

Artyku艂 19 – Prawo w艂a艣ciwe
Umowy mi臋dzy przedsi臋biorc膮 a konsumentem, do kt贸rych odnosz膮 si臋 niniejsze og贸lne warunki, podlegaj膮 wy艂膮cznie prawu holenderskiemu.

Je艣li Sprzedawca znajduje si臋 w kraju Unii Europejskiej (UE), Norwegii, Liechtensteinie lub Islandii, zastosowanie ma europejska dyrektywa dotycz膮ca sprzeda偶y na odleg艂o艣膰. Obejmuje ona nast臋puj膮ce prawa i gwarancje:

 1. Sprzedaj膮cy przeka偶e Kupuj膮cemu informacje dotycz膮ce podatk贸w, p艂atno艣ci, dostawy i wykonania umowy w spos贸b jasny i na pi艣mie.
 2. Kupuj膮cy otrzyma zam贸wienie w ci膮gu 30 dni, chyba 偶e uzgodniono inny termin ze Sprzedaj膮cym. Je艣li dana rzecz ruchoma nie jest lub nie jest ju偶 dost臋pna, Sprzedaj膮cy musi poinformowa膰 o tym Kupuj膮cego. Wszelkie p艂atno艣ci (z g贸ry) musz膮 zosta膰 zwr贸cone w ci膮gu 30 dni, chyba 偶e Sprzedawca dostarczy por贸wnywalny przedmiot ruchomy.
 3. Kupuj膮cemu przys艂uguje prawo do odst膮pienia od umowy, zgodnie z kt贸rym Kupuj膮cy mo偶e zrezygnowa膰 z zakupu przez co najmniej czterna艣cie dni bez podania przyczyny. Wszelkie poniesione koszty wysy艂ki ponosi Kupuj膮cy. Wszelkie p艂atno艣ci (dodatkowe) musz膮 zosta膰 zwr贸cone w ci膮gu 30 dni.
To top